Được xem là biểu tượng của thời trang, của tuổi trẻ, những mẫu đồng hồ Baby-G trở nên cực kỳ phổ biến trong phong cách thời trang của