Các loại đồng hồ casio dây nhựa hay còn gọi là dây cao su được thiết kế cho các hoạt động thể thao với các đặc điểm như