Thông thường bạn sẽ không thể nào đem các loại phụ kiện hay trang sức nào khác đến hồ bơi. Vì vậy để giúp bạn rạng rỡ hơn