Vừa qua thị trường đồng hồ nữ hàng hiệu có nhiều biến chuyển, đặc biệt là đối với hãng đồng hồ nữ Michael Kors. Và chúng ta sẽ