Các thương hiệu đồng hồ thường chia nhiều loại khoảng giá khác nhau cho các dòng sản phẩm của mình để phân khúc thị trường. Bài viết này